Holografické interferometry Nanotouch – Zařízení pro měření povrchové posunu a deformaci pod vlivem různých faktorů
Zařízení pro měření povrchové posunu a deformaci pod vlivem různých faktorů
Požádat o zpětné volání

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Holografické interferometry Nanotouch –

  Zařízení pro měření přemístění a deformací povrchu pod vlívem
  různých faktorů

  VŠEOBECNÉ INFORMACE

  • Obchodní název zařízení –VIZUALIZÉR NANO-PŘEMÍSTĚNÍ (VNP). Technický název – digitální holografický interferometr nebo Michelsonův interferometr.
  • Oblasti použití– bezkontaktní měření přemístění, deformací, napětí, nedestruktivní zkoušení.
  • Přesnost měření přemístěnípovrchudosahujezlomků nanometru. Rozsah měření skládá 1 až 1000 mikron a víc v souvislosti s podmínkami, plochou a rychlostí změn.
  • Frekvence měření po celé ploše objektu skládá 15 a víc měření za vteřinu.
  • Plochaměření skládá 3*3 mmaž 1,5*1,5 m. Rozsah se mění v souvislosti s výkonem laseru, povahy povrchu a podmínek měření. Výsledky měření mohou být rychle zobrazenyv podobě grafů, ploché nebotrojrozměrnémapy nebo videa.
  • Nejsou žadné omezení vůčí prozkoumaným materiálům a objektům a podle působení teploty, vlhkosti, tlaku,hluku, vibrace apod.
  • Deformace mohou být jednosměrnými a mnohoosměrnými, pravidelnými a nepravidelnými, trvalými a netrvalými, vlnovými a oscilačními, rychlými a pomalými, se stalými nebo měnícími se charakteristikami.
  • Metodika měření nepotřebuje zničení objektů anipřímého kontaktu (nedestruktivní zkoušení).
  • Spotřební materiály se nepoužívají.
  • Zařízení je zcela univerzální, tzn.jeden a tentýž holografický interferometr Nanotouch může být použit pro měření různých objektů bez složitého přeladění.
  • Při použití výkonného laseru mohou být měřeny rychlé a výbušné procesy.
  • Základní model holografického interferometruNanotouch je mobilní a kompaktní (má velikost domácího videoprojektoru).
  • Měření nepotřebue zvlastních podmínek a může být provedeno nejen v laboratoři, ale také na velkých pevných objektech.
  • Zařízení může být přizpůsobeno pro konkrétní úkoly.

  POMOCÍ HOLOGRAFICKÝCH INTERFEROMETRŮ NANOTOUCH JE MOŽNÉ

  • Výbrat mezi několika na pohled stejných detailů nejkvalitnější a zatížení odolný detail analýzou jejich povrchů pod zatížením.
  • Hodnotit hygroskopičnost materiálu.
  • Vysvětlit, zda deformace je nezvratitelná.
  • Optimalizovat konstrukce objektu z hlediska odolnosti typickým pro něj druhům zatížení.
  • Stanovit limity zatíženípro detaily nebo uzly.
  • Vypočítat provozní životnost detailu.
  • Zjistit skryté vady.
  • Zjistit a odstranitrezonance nebo příčinu zvýšených vibrací.
  • Prognózovat povahu deformačních procesů.
  • Zkontrolovat série detailů podle požadavků na odpor proti deformaci.
  • Změřit pevnost svařování nebo spojovacích konstrukcí.
  • Zjistit nerovnoměrnost reakce objektu na naložení, objevit vady svarů, ztenčení materiálu neboskryté poškození.
  • Prozkoumat rozvoj prasklin.
  • Hodnotit kapalnost, pružnost, křehkost materiálů.
  • Rozpracovat objekt podle předdefinovaných deformačních charakteristik aby v případě poruchy nepřestaly fungovat nevyměnnédrahé díly, ale levné výměnné.
  • Zjistit „nejslabší článek“ v konstrukci.

  Zde můžete najít podrobné informace o oblastech a příkladech použití:

  • Oblasti použití (zobrazit v novém okně);
  • Příklady použití (zobrazit v novém okně).

  Produktová řada Nanotouch se skládá z několika přístrojových programových komplexů, které jsou přizpůsobený pro řešení rozmanitých úkolů a mohou být modifikovány a zdokonaleny podle zvláštních zákaznických požadavků a potřeb.

  Holografický interferometrNanotouch byl rozpracován v Rusku a vyrábí se s použitím optických a mechanických dílůpředních světových značek.

  Komplex naších služeb zahrnuje:

  • demonstrace zařízení;
  • poradenství a rozpracování metodik nedestruktivního zkoušení pomocí holografických interferometrůNanotouch;
  • výroba a dodávka přístrojových programových komplexů nedestruktivního zkoušení Nanotouch;
  • školení personálu a součinnost při zavádění holografických interferometrů Nanotouch do výrobního procesu zákazníka;
  • provádění smluvníchměření v laboratoři Nanotouch nebo výjezd k zákazníkovi.
   Na veškeré práce a zařízení udělujeme záruku.

  Holografický interferometr Nanotouch pracuje na principech založených v šedesátých letech R.L. Powellem a K.A. Stetsonem. Zdemůžetenajítpodrobné informaceotechnologiích. Použití těchtoprincipů spolu se současnými vysoce koherentními lasery, výkonnými počítači a digitálními registrujícími technologií zvedlo holografickou interferometrii na novou úroveň. Dnes pomocí jednoho stlačení můžete za pár vteřin provádět operace, které dříve potřebovaly několik dní, tydnů adokonceměsícůtvrdé prace vysoce profesionálních týmů s použitím drahého a masivního zařízení.

  Zeptejte se na vaše dotazy a získejte radu telefonicky +420 604 855 491 nebo napište nám na e-mail:info@nanotouch.ru

  kontaktů

  Chudenicka 1059/30

  Praha 15 - Hostivar

  102 00 Praha 102

  Czech Republic

  tel:+42060485549

  mob: +420 604 855 49149