Holografické interferometry Nanotouch – Zařízení pro měření povrchové posunu a deformaci pod vlivem různých faktorů
Zařízení pro měření povrchové posunu a deformaci pod vlivem různých faktorů
Požádat o zpětné volání

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Holografické interferometry Nanotouch –

Zařízení pro měření přemístění a deformací povrchu pod vlívem
různých faktorů

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Obchodní název zařízení –VIZUALIZÉR NANO-PŘEMÍSTĚNÍ (VNP). Technický název – digitální holografický interferometr nebo Michelsonův interferometr.
 • Oblasti použití– bezkontaktní měření přemístění, deformací, napětí, nedestruktivní zkoušení.
 • Přesnost měření přemístěnípovrchudosahujezlomků nanometru. Rozsah měření skládá 1 až 1000 mikron a víc v souvislosti s podmínkami, plochou a rychlostí změn.
 • Frekvence měření po celé ploše objektu skládá 15 a víc měření za vteřinu.
 • Plochaměření skládá 3*3 mmaž 1,5*1,5 m. Rozsah se mění v souvislosti s výkonem laseru, povahy povrchu a podmínek měření. Výsledky měření mohou být rychle zobrazenyv podobě grafů, ploché nebotrojrozměrnémapy nebo videa.
 • Nejsou žadné omezení vůčí prozkoumaným materiálům a objektům a podle působení teploty, vlhkosti, tlaku,hluku, vibrace apod.
 • Deformace mohou být jednosměrnými a mnohoosměrnými, pravidelnými a nepravidelnými, trvalými a netrvalými, vlnovými a oscilačními, rychlými a pomalými, se stalými nebo měnícími se charakteristikami.
 • Metodika měření nepotřebuje zničení objektů anipřímého kontaktu (nedestruktivní zkoušení).
 • Spotřební materiály se nepoužívají.
 • Zařízení je zcela univerzální, tzn.jeden a tentýž holografický interferometr Nanotouch může být použit pro měření různých objektů bez složitého přeladění.
 • Při použití výkonného laseru mohou být měřeny rychlé a výbušné procesy.
 • Základní model holografického interferometruNanotouch je mobilní a kompaktní (má velikost domácího videoprojektoru).
 • Měření nepotřebue zvlastních podmínek a může být provedeno nejen v laboratoři, ale také na velkých pevných objektech.
 • Zařízení může být přizpůsobeno pro konkrétní úkoly.

POMOCÍ HOLOGRAFICKÝCH INTERFEROMETRŮ NANOTOUCH JE MOŽNÉ

 • Výbrat mezi několika na pohled stejných detailů nejkvalitnější a zatížení odolný detail analýzou jejich povrchů pod zatížením.
 • Hodnotit hygroskopičnost materiálu.
 • Vysvětlit, zda deformace je nezvratitelná.
 • Optimalizovat konstrukce objektu z hlediska odolnosti typickým pro něj druhům zatížení.
 • Stanovit limity zatíženípro detaily nebo uzly.
 • Vypočítat provozní životnost detailu.
 • Zjistit skryté vady.
 • Zjistit a odstranitrezonance nebo příčinu zvýšených vibrací.
 • Prognózovat povahu deformačních procesů.
 • Zkontrolovat série detailů podle požadavků na odpor proti deformaci.
 • Změřit pevnost svařování nebo spojovacích konstrukcí.
 • Zjistit nerovnoměrnost reakce objektu na naložení, objevit vady svarů, ztenčení materiálu neboskryté poškození.
 • Prozkoumat rozvoj prasklin.
 • Hodnotit kapalnost, pružnost, křehkost materiálů.
 • Rozpracovat objekt podle předdefinovaných deformačních charakteristik aby v případě poruchy nepřestaly fungovat nevyměnnédrahé díly, ale levné výměnné.
 • Zjistit „nejslabší článek“ v konstrukci.

Zde můžete najít podrobné informace o oblastech a příkladech použití:

 • Oblasti použití (zobrazit v novém okně);
 • Příklady použití (zobrazit v novém okně).

Produktová řada Nanotouch se skládá z několika přístrojových programových komplexů, které jsou přizpůsobený pro řešení rozmanitých úkolů a mohou být modifikovány a zdokonaleny podle zvláštních zákaznických požadavků a potřeb.

Holografický interferometrNanotouch byl rozpracován v Rusku a vyrábí se s použitím optických a mechanických dílůpředních světových značek.

Komplex naších služeb zahrnuje:

 • demonstrace zařízení;
 • poradenství a rozpracování metodik nedestruktivního zkoušení pomocí holografických interferometrůNanotouch;
 • výroba a dodávka přístrojových programových komplexů nedestruktivního zkoušení Nanotouch;
 • školení personálu a součinnost při zavádění holografických interferometrů Nanotouch do výrobního procesu zákazníka;
 • provádění smluvníchměření v laboratoři Nanotouch nebo výjezd k zákazníkovi.
  Na veškeré práce a zařízení udělujeme záruku.

Holografický interferometr Nanotouch pracuje na principech založených v šedesátých letech R.L. Powellem a K.A. Stetsonem. Zdemůžetenajítpodrobné informaceotechnologiích. Použití těchtoprincipů spolu se současnými vysoce koherentními lasery, výkonnými počítači a digitálními registrujícími technologií zvedlo holografickou interferometrii na novou úroveň. Dnes pomocí jednoho stlačení můžete za pár vteřin provádět operace, které dříve potřebovaly několik dní, tydnů adokonceměsícůtvrdé prace vysoce profesionálních týmů s použitím drahého a masivního zařízení.

Zeptejte se na vaše dotazy a získejte radu telefonicky +420 604 855 491 nebo napište nám na e-mail:info@nanotouch.ru

kontaktů

Chudenicka 1059/30

Praha 15 - Hostivar

102 00 Praha 102

Czech Republic

tel:+42060485549

mob: +420 604 855 49149